Error executing the include macro (Page not found)


РИНО - Регистар Измирења Новчаних Обавеза

 

Документација               Често постављана питања

 

Шеме и примери за XML

Обавезе   xsd шема   xml пример
Измирења   xsd шема   xml пример

Excel апликација за унос измирења и обавеза

 

Верзије

2016-01-19

2016-01-18

2016-01-14

2015-12-30

2015-10-30

2015-10-20

2015-09-30 - РИНО 2013.7

2014-03-18 - РИНО 2013.6

2013-08-21 - РИНО 2013.5

2013-07-15 - РИНО 2013.4

2013-06-10 - РИНО 2013.3

2013-05-07 - РИНО 2013.2

2013-04-01 - РИНО 2013.1