Информације о пројекту


НОВО: Обавезе између јавног сектора

Од 1. јанура 2016. године у апликацију уносе и новчане обавезе „јавног сектора“ према „јавном сектору“ што се реализује као специјална врста уноса .

.

RINO v1.0.5862.26628 (r1755) 2016-01-19 14:47
Министарство финансија и привреде - Управа за трезор